Специалист планиране на производство

Описание на длъжността: – Планиране на доставките на материали с доставчици и подизпълнители на Leader 96 LTD. за възложени поръчки – Уверете се, че разполагаме с точното количество материали за поръчките, като координираме тясно със съответните екипи, за да покрием очакваните изисквания във времето – Поддържайте тясно сътрудничество с ръководителите на проекти, екипа за разработка […]