Производство на е-велосипеди

МОЩНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство на e-велосипеди

Лидер 96 разполага с две монтажни цеха с 14000 кв.м. и складове с 21000 кв.м.

Квалифицираният екип на компанията изгражда велосипеди на 7 конвейера, оборудвани с всички необходими инструменти за висококачествени велосипеди. Капацитетът е над 400 000 велосипеда, включително електрически.

Разпределението и подготовката на частите в производствената зона се базира на метода Канбан. Разделянето се извършва по модел велосипед и според производствения план. Броят на операторите на всяка производствена линия и скоростта на конвейерите зависят от сложността на велосипеда. Всеки произведен велосипед се проверява от оператор на отдела за контрол на качеството и след това се изпраща в склада за готова продукция.

Погледнете вътре в производството

Вижте повече

Scroll to top