Фабрика

Технологии и дизайн

Модерен цех за боядисване

Монтаж на колела

Производствени линии

Тотален контрол на качеството

Изберете модел

ЗА НАС Е ЛЕСНО

Технологии и дизайн

Пътят до крайните клиенти включва концептуално планиране, интегриране на цветове и графики в микса, разработка и тестване на прототипи, усъвършенстване на предпроизводствените модели и – накрая – производство.

ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Лаборатория и тестване

Електрическите велосипеди въвеждат още по-строги изисквания за тестване. Вътрешната лаборатория проверява продуктите за съответствие с индустриалните стандарти. eChecker е ядрото на лабораторията, което тества електрическите велосипеди за максимална скорост, разстояние, максимална мощност и скорост.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Боядисване

Цялата работа, извършена в бояджийните цехове и в цялата компания, отговаря на най-новите европейски стандарти, с висока отговорност към околната среда и обществото.

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство на е-велосипеди

Разпределението и подготовката на частите в производствената зона се базира на метода Канбан. Броят на операторите на всяка производствена линия и скоростта на конвейерите зависят от сложността на велосипеда.

ОПТИМАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сглобяване на колела

Спиците са подредени умело и старателно, в различни дизайни на колела, от обучения екип в работилницата. Пълният контрол се извършва на всяка стъпка от процеса, за да се гарантира оптимизирана производителност.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УДОБСТВО

Опаковка и складове

След извършена окончателна проверка на готовия продукт, сръчният екип опакова продуктите по желание и дизайн на клиента и партидата се транспортира до склада.

ДО САМИЯ ВРЪХ.

С вашия лоялен партньор.
Scroll to top