Новини

Специалист по планиране на продукция

Описание на позицията:

 • Планиране на доставките на материали с доставчици и подизпълнители на Leader 96 LTD. За възложени поръчки
 • Уверете се, че разполагаме с точното количество материали за поръчките, като координираме тясно със съответните екипи, за да покрием очакваните изисквания във времето
 • Поддържайте тясно сътрудничество с ръководителите на проекти, екипа за разработка и екипа на веригата за доставки, за да осигурите безпроблемния производствен процес и да участвате в подготовката на производствената документация
 • Осигурете плавно прехвърляне на всеки нов продукт от фаза на разработка в производство в тясно сътрудничество с екипа на веригата за доставки
 • Управлявайте въвеждането на продукти в тясно сътрудничество с бизнес звеното и ръководителя на проекта, за да осигурите достатъчно материали за производството
 • Проактивно да се стреми да предотврати неадекватност и недостатъци, както и да поддържа ясен преглед на материалното състояние за вътрешните заинтересовани страни
 • Допринася за / подкрепя реализирането на проектите / веригата на доставки / производството

Вашия профил:

 • Висше техническо образование – машинен /електро инженер;
 • Имате доказан опит в планирането на материалите (опит в електрониката или автомобилната индустрия ще се счита за плюс)
 • Вие сте решаващ проблем, който мисли нестандартно, за да намери решения
 • Вие сте устойчиви на стрес и можете да управлявате с няколко проекта едновременно
 • Вие притежавате отлични комуникативни умения и сте способни да работите в мултикултурна среда
 • Писмено и говоримо владеене на английски език
 • Добра компютърна грамотност – MS OFFICE; познаване на Microsoft Dynamics AX 2012 ще се счита за предимство;
 • Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите
 • Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна работа в динамична високотехнологична международна среда
 • Възможността да поемете собствеността върху вашата професионална страст, за да допринесете за успеха на компанията
 • Приятна, ориентирана към екип и професионална атмосфера в плоско структурирана организация
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;

Кандидатствайте за тази позиция

Моля, попълнете формата, за да кандидатствате за тази позиция.

  Преглед

  Scroll to top