ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕДИ
Производтсвената и складова база на Лидер е разположена на площ от над 40 000 кв.м., от които около 15 000 кв.м. са заети от Производството на Компанията, а около 25 000 – от складовете й. Добре обученият и опитен екип на Компанията проивежда велосипеди и електро велосипеди на 9 конвейера, оборудвани с всички необходими инструменти за висококачествени велосипеди. Настоящият капацитет е над 230 000 електро-велосипеда. Дистрибуцията и подготовката на частите, необходими за производството, е базирано на метода Канбан. Разделението на частите се прави по модел велосипед и според производствения план. Броя на операторите на всяка производствена линия, както и скоростта на конвейерите, зависи от сложността на модела. Всеки произведен велосипед се проверява от оператор от отдел Качествен контрол и след това се изпраща в склад Готова продукция.