КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Лидер разбира гласа на Клиента! С грижа за клиентите си, Лидер внедрява и непрекъснато подобрява системата си за управление на качеството, сертифицирана според изискванията на ISO 9001:2015. Компанията се чувства отговорна към околната среда и към общестовото. И е BSCI сертифицирана. Велосипедите, произведени от Лидер, отговарят на местното и европейското законодателство и международните стандарти и директиви като Машинната директива, Електромагнитната съвместимост, RoHS директивата, Директива за батериите и изискванията за транспортиране на батерии, compatibility, RoHS directive, Battery directive and battery transportation requirements, WEEE, Reach, EN 15194 : 2017, ISO 4210.