ИНЖЕНЕРИНГ И ТЕХНОЛОГИЯ
Младият и ентусиазиран екип Разработване на нови продукти живее и диша с велосипедите. Създаването на велосипед е до голяма степен екипна дейност, като всеки член на екипа допринася със специфични умения към крайната цел. „Пътуването“ към крайния клиент минава през концептуално планиране, интегриране на цвят и графика, разработване на прототип и тестване, предварително мострено производство и – накрая – самото производство.