Новини

България укрепва производствената позиция и преминава към производство на електронни велосипеди

Вероятно не в такъв голям мащаб, но производителите на електро велосипеди очакваха значителен растеж тази година, веднага щом търсенето започне да се увеличава. Тъй като те бяха планираха значително нарастване на обема на производството предварително, те също успяха да увеличат производствените нива, без да изпитват недостиг на доставки.

 

Българска вело долина

Подобно на много други фабрики в Европа, и българската велосипедна долина е изправена пред много несигурности в близко бъдеще. Всички са наясно с новите срокове за изпълнение и недостига на доставки, които почти сигурно ще окажат влияние върху производството и ще доведат до забавяне на доставките. Някои дори очакват финансови затруднения или се опитват да намерят решения за противодействие на подобни проблеми.

 

Също така работим непрекъснато за оптимизиране на доставките както в краткосрочен, така и в средносрочен план, обяснява представителя на Leader 96 по този въпрос и обобщава усилията на цялата българска индустрия: „Предприехме множество мерки, включително тясно сътрудничество с всички наши клиенти по отношение на времето за доставка и алтернативи, както и работа по планиране за поне една година напред. Също така работим непрекъснато с всички наши доставчици и спедитори, за да оптимизираме доставките както в краткосрочен, така и в средносрочен план. “

 

Индустрията разширява капацитета

Въпреки че ограниченията на веригата за доставки може да възпрепятстват българските производители на велосипеди в момента, инвестициите в производствените мощности продължават. Миналата година Cross отвори ново съоръжение за боядисване и четири специализирани линии за сглобяване на електро велосипеди. Планирано да бъде открито тази пролет, Cross също така изгражда нов склад и логистичен център с площ от 12 500 квадратни метра.

 

Leader 96 инвестира 1,7 милиона евро в реорганизацията на своето производство, нов цех за полуавтоматично боядисване на прах, нов склад за готова продукция и допълнителни производствени линии. Те също така купиха нова земя за разширяване на склада си. След скорошни инвестиции Maxcom увеличи обема на производство в рамките на съществуващите си съоръжения.

 

Нов играч на пазара е Cycle Gets. Тази компания наскоро завърши нова фабрика в София с производствен капацитет от 250 000 единици годишно. Това са само някои примери за инвестиции от компании, които са членове на Асоциацията на производителите на велосипеди в България (ABPB).

 

Местен пазар

Поглеждайки назад към 2020 г., също така българската индустрия трябваше да направи всичко възможно, за да защити здравето на своите работници и да се справи с ограниченията на веригата за доставки. В същото време индустрията затвърди позицията си на партньор в производството и сглобяването на някои от най-големите европейски пазари. Но всички тези инвестиции не бяха насочени само към експортните пазари.

 

Също така, вътрешното потребление се увеличи значително тази година. След бавен старт местният пазар се разширява с приблизително 10 до 20% както по обем, така и по средна цена на дребно. В България планинските велосипеди все още са най-продаваните. Независимо от това, търсенето на електро велосипеди също бавно нараства, докато пътуванията с велосипеди процъфтяват. Подобно на много други места в Европа, нивата на запаси в дилърската мрежа са значително ниски в момента.

 

https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2020/12/bulgaria-strengthens-manufacturing-position-and-transitions-to-e-bike-production-10139312?_login=1&_ga=2.143401968.492505480.1611666114-257791198.1611666114

Scroll to top