БОЯДИСВАНЕ
Лидер разполага с две модерни бояджийни. Едното от тях е изградено през 2017, а другото е част от скорошния инвестиционен план на Компанията и е изградено в края на 2019. Компанията разполага с две линии за прахово боядисване. Компютри и оператори от Качествен контрол съблюдават за качеството на продуктите и процесите. Цялостното оборудване е изградено от водещи европейски производители на роботи за нанасяне на боя, фурни и конвейери. Регулярни проверки в лабораторията удостоверяват качеството и дебелината на боята. Всички операции, извършвани както в бояджийните, така и в цялата Комапния, се изпълняват според актуалните европейски стандарти, с висока отговорност към околната среда и обществото. Праховите бои, както и стикерите, които Компанията използва, също идват от водещи европейски производители. Нанасянето на стикерите е под или над лака – според изискването на клиента.
Пускане на видеото