Описание на длъжността:
– Планиране на доставките на материали с доставчици и подизпълнители на Leader 96 LTD. за възложени поръчки
– Уверете се, че разполагаме с точното количество материали за поръчките, като координираме тясно със съответните екипи, за да покрием очакваните изисквания във времето
– Поддържайте тясно сътрудничество с ръководителите на проекти, екипа за разработка и екипа на веригата за доставки, за да осигурите безпроблемния производствен процес и да участвате в подготовката на производствената документация
– Осигурете плавно прехвърляне на всеки нов продукт от фаза на разработка в производство в тясно сътрудничество с екипа на веригата за доставки
– Управлявайте въвеждането на продукти в тясно сътрудничество с бизнес звеното и ръководителя на проекта, за да осигурите достатъчно материали за производството
– Проактивно да се стреми да предотврати неадекватност и недостатъци, както и да поддържа ясен преглед на материалното състояние за вътрешните заинтересовани страни
– Допринася за / подкрепя реализирането на проектите / веригата на доставки / производството

Твоят профил:
– Висше техническо образование – машинен /електро инженер;
– Имате доказан опит в планирането на материалите (опит в електрониката или автомобилната индустрия ще се счита за плюс)
– Вие сте решаващ проблем, който мисли нестандартно, за да намери решения
– Вие сте устойчиви на стрес и можете да управлявате с няколко проекта едновременно
– Вие притежавате отлични комуникативни умения и сте способни да работите в мултикултурна среда
– Писмено и говоримо владеене на английски език
– Добра компютърна грамотност – MS OFFICE; познаване на Microsoft Dynamics AX 2012 ще се счита за предимство;
– Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите
– Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;

Ние предлагаме:
– Предизвикателна работа в динамична високотехнологична международна среда
– Възможността да поемете собствеността върху вашата професионална страст, за да допринесете за успеха на компанията
– Приятна, ориентирана към екип и професионална атмосфера в плоско структурирана организация
– Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;

 

При интерес, моля изпратете CV на hr@leader96.com

https://m3.jobs.bg/job/5534828

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *